Усалгааны систем

Дуслын усалгааны систем

- +
Бичсэн админ

Дуслын усалгааны хуванцар хоолойны диаметр их жижигхэн байдаг бөгөөд ус нь  маш багаар /1 цагт 2-20 л / гардаг. Ингэснээр хөрсөнд ус  сайн шингэж ургамлын үндэс хүртэл чийгээр хангагдаж байдаг. Дуслын усалгааны системийг хэрэглэснээр ургамалд шаардлагатай ус чийгийг  хангалттай өгч улмаар арвин ургац гарах үндэс суурь нь болдог.