Gardena

Механик зүлэгний машин

- +
Бичсэн админ

  1. Код: 4020
  2. Тайралт хийх хэмжээ: 30см
  3. Өндөрийн тохируулга: 12-42мм
  4. Өдөрт ажиллах норм : 100м2 /дунджаар/
  5. Жин: 7,6кг

 

 

 

 

 

 

  1. Код: 4023
  2. Тайралт хийх хэмжээ: 38см
  3. Өндөрийн тохируулга: 12-42мм
  4. Өдөрт ажиллах норм : 200м2 /дунджаар/
  5. Жин: 8,1кг