Бордоо

Супер бордоо AGRIPLANT -3

- +
Бичсэн админ

Ургамалд шаардлагатай нэмэлт элемэнтүүдийг агуулсан бордоо

Agriplant бордоо нь бүх төрлийн ургамалд тохирсон, шаардлагатай эрдэс бордооны үндсэн болон нэмэлт элемэнтүүдийг өөртөө бүрэн агуулсан Европын холбооны стандартыг хангасан бордоо юм. Agriplant -3 бордоог хэрэглэснээр таны ургамал шим тэжээлээр бүрэн хангагдана. Мөн усанд бүрэн уусдаг тул дуслын усалгаагаар бордох болон хөрсөнд шууд хэрэглэх бүрэн боломжтой.

Бүтэц ,найрлага: 

  1. 8%                  N                     -6,8% азотын нитрат +13,2% аммониум азот
  2. 14%                P2O5                -усанд уусдаг фосфат
  3. 25%                K2O                 -усанд уусдаг калийн оксид
  4. 3%                  MgO                -усанд уусдаг магний оксид

Дараах нэмэлт элемэнтүүд багтсан . Үүнд:

  1. Boron
  2. Copper
  3. Iron
  4. Manganese
  5. Molybdenum
  6. Zinc

Шинж чанар, зориулалт:

Agriplant-4 бордоо нь фосфор ба кали агуулсан бөгөөд ургалтын идэвхжүүлэлтийн үед хэрэглэгдэх бордоо юм. Дуслын усалгаа ба ердийн усалгаатай хамт усанд нь уусгаж хэрэглэхэд нэн тохиромжтой. Бүх төрлийн хүнсний ногоо болон цэцэг ургамалд зориулсан бордоо.

Хэрэглэх заавар:

Тун: 0,5%-3%  (50-300гр/100 л усанд)

Навчинд: макс 0,5% (50гр/100л)

Дуслын усалгаагаар (услах бүрт бордох): 0,2%-0,7% (20-70гр/100л усанд)

Хадгалалт: Зөвхөн хуурай нөхцөлд хадгалах