Тасалгааны цэцэг

Үүлэн цэцэг

- +
Бичсэн админ

Дулаахан сүүдэрлэг бөгөөд өндөрлөг газар байрлуулахад нэн тохиромжтой. 3м-4м урт ургах ба үндэсний хуваагдал болон үрээр ургадаг. Жижиг цагаан цэцэг гардаг. Хар үр гаргадаг. 7 хоногт 2-3 удаа хөнгөн усална. 14 хоногт 1 удаа бордож, сийрэгжүүлнэ. Хар шороон холимог хөрсөнд сайн ургана.