Тасалгааны цэцэг

Унаган хэл

- +
Бичсэн админ

Хүүхдэд хамгийн ээлтэй цэцэг. Ялангуа сургууль, цэцэрлэгийн анги танхим, хүүхдийн өрөө тасалгаанд тарьснаар эерэг энерги өгч, сэргэлэн цовоо байхад нь онцгой нөлөөтэй. Унаган хэл халуун, хүйтэнд маш тэсвэртэй учир байнгын усалгаанаас илүү арчилгаа шаардахгүй.