Тасалгааны цэцэг

Зузаахай

- +
Бичсэн админ

Зузаахай цэцэг маань мөн л хүүхдэд ээлтэй гэгддэг бөгөөд үхрийн ордны цэцэг юм. Зузаахай нь олон наст тасалгааны ургамал бөгөөд олон сайхан өнгийн цэцэгсээрээ гэрийг чимдэг. Мөн эмчилгээний ургамал ч гэгддэг . Олон төрлийн зузаахай байх ба тасалгааны нөхцөлд хамгийн түгээмэл хоёр төрлийн зузаахай байдаг  - Блоссфельд (К. blnssfeldiana) болон Мангина (К. manginii). Аль аль нь Мадагаскарын арлуудаас үүсэлтэй.