Тасалгааны цэцэг

Удамбор

- +
Бичсэн админ

Удамборыг тасалгаанд тавьснаас хойш агаар дахь био тоосонцрууд болон дэгдэмхий органик нэгдлүүд устаж алга болдог. Тасалгаанд удаан байлгах тусам удамбор орчиндоо дасан зохицож, навчин дээрх нянгууд нь агаарын найрлаган дахь хорт бодисоор хооллодог байна. Удамбор томрох тусам навчин дээрх бичил биетнүүд өсч, хортой агаарыг шүүх чадвар нь нэмэгддэг.