Мандлын цэцэг

Наранцэцэг

- +
Бичсэн админ

Цэцэглэх хугацаа нь хурдан цаг агаарын өөрчлөлт сайн даадаг гол иш бахим учир өвөл  1 сарын 10 нд тарилт эхлэнэ . Үрсэлгээ суулгаснаас хойш нэг удаа том саванд шилжүүлэлт хийхэд 50-55 хоногт 3 –н салаа цэцэг гарна .         Яваандаа бутны хэмжээ томорч цэцэглэлт ихсэнэ.Ургалтын явцад сайн услах хэрэгтэй.