Мандлын цэцэг

Голт гэсэр

- +
Бичсэн админ

Монголын нөхцөлд гадна талбайд тарихад  тохиромжтой ургамлын тоонд ордог. Гадна  мандалд 1м.кв-д 10-16 ширхэгийг тарьдаг.  Хүйтэн болон халууныг тэсвэрлэх чадвар  сайн, 10-р сар хүртэл цэцэглэдэг давуу  талтай. Олон төрлийн өнгөтөй учраас   төрөл бүрийн чимэглэлд хэрэглэхэд тохиромжтой .