Мандлын цэцэг

Хулгана сүүл

- +
Бичсэн админ

Ихэвчлэн улаан өнгөтэй байдаг. 30-50см  өндөр ургадаг. 6-10-р сар хүртэл цэцэгтэйгээ  байж чаддаг, тагт болон гадна мандал  чимэглэхэд өргөн ашигладаг.